เพลงของวพม.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีเพลงที่แต่งขึ้นโดยอาจารย์และนักเรียนแพทย์ทหาร จำนวน 14 เพลง ได้แก่

1. สายสัมพันธ์

2. แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

3. มาร์ชนักเรียนแพทย์ทหาร

4. แดนอำไพ

5. น้ำใจ นพท.

6. ถิ่นเขียว

7. มาร์ช วพม.

8. เมฆน้อย

9. อินทนิล

10. อินทนิลบานแล้ว

11. น้องใหม่

12. เขียวเหลือง

13. รำวง วพม.

14. ไม่ลืม วพม.


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152