อาคาร สถานที่

อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เป็นอาคารเรียนของภาควิชาปรัคลินิก

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา เป็นอาคารเอนกประสงค์ ใช้ในการประชุมสัมมนา

อาคารตึกอำนวยการ เป็นสถานที่ทำงานของผู้บริหาร และหน่วยงานสนับสนุน

อาคารกองการปกครอง เป็นอาคารหอพักของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปรีคลินิก

อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ เป็นอาคารที่ตั้งของสำนักงานพัฒนางานวิจัย ศูนย์ประวัติของวพม. และยังเป็นหอพักของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นคลินิก

สระว่ายน้ำ

โรงพละศึกษา

โรงประกอบเลี้ยง เป็นอาคารสำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปรีคลินิก


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /opt/lampp/htdocs/druweb/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152